Vår forpliktelse til bærekraft

Vi streber etter en verden der alle ser en sunn munn som en viktig del av et sunt jeg. Når vi sier at vi er forpliktet til å hjelpe deg med å opprettholde den beste munnhelsen, forplikter vi oss også til å gjøre det på en ansvarlig, bærekraftig måte som bidrar til å beskytte planeten vår.

1. Ansvarlig emballasje

Vi jobber kontinuerlig for å redusere avfall relatert til pakning, og for å bruke mer resirkulerbare og resirkulerte, bærekraftige materialer.

  1. Våre gjennomsiktige Listerine flasker er laget av det mest resirkulerte materialet i verden (PET), og er resirkulerbar.
  2. Flasken, kork og forseglingen skal sorteres som plast.
  3. Fra 2021 har vi 100% resirkulerbare flakser og korker på alle våre produkter.
  4. Vi startet produksjon av flasker laget av resirkulert plast (PCR) i 2022.
  5. Vi målsetter 100% bærekraftig produsert eller resirkulerte pakninger av papp og papir innen 2025.

2. Nøye utvalgte ingredienser

Vi bruker nøye utvalgte ingredienser av høy kvalitet basert på vitenskapelige data. Ingrediensene er skånsomme og ufarlige for livet og økosystemet i havet*.

  1. Vi setter høy standard for å bruke ingredienser og bruker aldri animalske ingredienser.
  2. LISTERINE® inneholder eteriske oljer som er inspirert av naturen.

* Vurdering med GAIA™ (Global Aquatic Ingredient Assessment) måler ingrediensenes relative, potensielle påvirkning på vannmiljøet på en poengskala fra 0 (verst) till 100 (best).

Hva vil det si at produkter fra LISTERINE® er skånsomme mot miljøet?

Som en del av vår forpliktelse for å utvikle produkter som er skånsomme mot både mennesker og miljø, har vi utviklet noen verktøy som hjelper oss med å begrense den påvirkningen våre produkter kan ha, lenge etter at du har brukt de. For å få en bedre forståelse av hvordan produktene våre påvirker vannmiljøer, har vi utviklet et patentert verktøy, en protokoll, som vi kaller GAIA™ – Global Aquatic Ingredient Assessment™. GAIA™ analyserer hvilken innvirkning en ingrediens kan ha på et vannmiljø, inkludert dets fisker og planteliv.

Hvordan virker verktøyet?

GAIA™ måler ingrediensenes relative potensielle påvirkning på vannmiljøet, på en poengskala fra 0 (verst) til 100 (best). En høy GAIA™-poengsum innebærer at ingrediensen vil ha minimal potensiell påvirkning på våre våtmarker, elver, innsjøer og fjorder. Verktøyet ser på tre spesifikke miljømessige egenskaper for hver ingrediens: biologisk nedbrytbart, bioakkumulering og sikkerhet. Verktøyet er utviklet i samarbeid med eksterne eksperter og har blitt gjennomgått av mange ulike interessenter.

Lær mer om GAIA™ her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618301628?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb

3. Bevarelse av ressurser

Vi fokuserer på innovative løsninger for å redusere klimautslipp, øke energi- og vanneffektivitet, og bevare våre miljøressurser.

  1. Vi tar del av Johnson & Johnson sin globale målsetning om 100% elektrisk strøm fra fornybare kilder i produksjon.
  2. 30% er allerede produsert eller hentet fra fornybar energi, og J&J oppnådde mer enn målsetningen sin for 2020.
  3. Frem til 2019 reduserte J&J klimautslippene med 32%, mens målet var 20% reduksjon.

Johnson & Johnson: Vår forpliktelse

Vi forplikter også til å gjøre en forskjell på flere områder enn LISTERINE®. Lær mer om hvordan vårt morselskap, Johnson & Johnson Consumer Health, arbeider for en mer bærekraftig planet.