Terms & Conditions

VILKÅR OG BETINGELSER

 1. Tilbudet gjelder for innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre, unntatt ansatte og deres familier hos JNTL Consumer Health (Norway) AS og dets datterselskaper, deres byråer og enhver person som er profesjonelt knyttet til denne kampanjen.
 2. Gjelder ved kjøp av én pakke av følgende Listerine®-produkter: Listerine® Total Care-serien, Listerine® Cool Mint Milder Taste, Listerine® Fresh Ginger & Lime Milder Taste, Listerine® Advanced White Milder Taste, Listerine® Professional Gum Therapy og Listerine® Professional Sensitivity Therapy (“produkt”), kjøpt i butikk eller nettbutikk mellom 15.03.23 og 10.06.23 (“kampanjeperioden”). Kampanjen inkluderer ikke Listerine® Total Care-serien 95 ml.
 3. Vennligst sjekk i butikk eller på nett for tilgjengelighet av produkt.
 4. Basert på anvendelse av produktet som anvist på pakken.
 5. Hvis du etter 21 dager med bruk av det kvalifiserende produktet ikke er fornøyd, kan du komme med krav om fullstendig refusjon av prisen du betalte for det kvalifiserende produktet, opptil en maksimal kjøpsverdi på 180 kr. Begrenset til 1 refusjonskrav for 1 produkt per husholdning. For å gjøre refusjonskravet, må du fylle ut refusjonsskjemaet for pengene tilbake-garantien på listerine.no/21daychallenge og oppgi informasjon som kreves (ditt navn, e-postadresse, navn på produktet du har kjøpt, og bankkontoopplysningene dine). Du må laste opp kjøpsbeviset ditt (kvittering fra butikk eller elektronisk kvittering) som viser at du kjøpte det kvalifiserende produktet, prisen du betalte for det, forhandleren du kjøpte det fra og kjøpsdatoen innenfor kampanjeperioden. Du kan endre/dekke/skjule alle kjøp bortsett fra det relevante kvalifiserende produktet (du må ikke endre det kvalifiserende produktet, prisen, detaljene for forhandleren, kjøpsdato eller klokkeslett). Kvittering må lastes opp i .png-, .jpeg- eller .pdf-format.
 6. Refusjonskrav mottatt av arrangøren som ikke er 21 dager eller mer etter kjøpsdatoen som står på kvitteringen, er ugyldige og blir ikke behandlet.
 7. Kampanjeperioden avsluttes 10.06.23. Alle refusjonskrav må være mottatt innen 06.07.23. Krav som sendes inn etter denne perioden blir ikke behandlet.
 8. Krav kan ikke fremsettes via en forhandler eller i butikk.
 9. Internett-tilgang kreves.
 10. Kassalapp eller elektronisk kvittering kreves og datoen må være innenfor kampanjeperioden. Kvitteringer som er endret på eller manipulert, utover fjerning av ikke-relaterte kjøp vil bli ansett som ugyldige.
 11. Et gyldig refusjonskrav vil gi kreditoren rett til refusjon av prisen betalt for det kvalifiserte produktet som er kjøpt, basert på prisen som er vist på kvitteringen, med eventuelle kampanjetilbud tatt i betraktning, opptil en maksimal kjøpsverdi på 180 kr.
 12. Hvis gyldige opplysninger er innsendt i refusjonsskjemaet for pengene tilbake-garantien, blir refusjonen utført via bankoverføring til den opprinnelige kreditoren sine bankopplysninger innen 28 dager etter mottak av gyldig refusjonskrav.
 13. Hvis bankopplysningene ikke er oppgitt i refusjonsskjemaet for pengene tilbake-garantien, eller hvis de er ugyldige, i et ellers gyldig krav, vil arrangøren ta kontakt med kreditoren via e-post og forespørre et nytt kravskjema med riktige bankkontoopplysninger.
 14. Kun ett krav (uavhengig av produktvariant eller pakkestørrelse) per husholdning. Ingen bulk- eller tredjepartsapplikasjoner.
 15. Refusjonskrav som ikke oppfyller de spesifiserte kvalifikasjonskravene vil ikke bli behandlet.
 16. Alle deltakere som sender inn mislykkede refusjonskrav, inkludert men ikke begrenset til uleselige, skadede, ugyldige, feilrettet eller ufullstendige krav, blir ansett som ugyldige. Deltakeren vil få muligheten til å sende inn kravet på nytt (kun én gang) med korrekte opplysninger som må sendes innen ytterligere 5 dager fra mottakelsesdatoen for e-posten om at kravet ikke var vellykket.
 17. Dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.
 18. Arrangørens avgjørelse er endelig, og arrangøren vil ikke inngå noe korrespondanse om ugyldige krav.
 19. I tilfeller av omstendigheter som er utenfor arrangørens rimelige kontroll, eller i tilfeller der svindel, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller elektronisk) påvirker eller kan påvirke korrekt utførelse av kampanjen, og kun der omstendighetene gjør dette uunngåelig, forbeholder arrangøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene, til enhver tid. Arrangøren vil alltid forsøke å minimere effekten dette har for deltakerne for å unngå unødig skuffelse.
 20. Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle søknader og nekte å utbetale refusjonskrav der det er rimelig grunn til å tro at det har vært brudd på disse vilkårene og betingelsene, eller instruksjoner som utgjør en del av kravene i denne kampanjen.
 21. For å tilrettelegge for pengene tilbake-garantien, vil vi bruke opplysningene dine i samsvar med vår personvernerklæring Listerine.no/personvernerklæring
 22. Informasjon angående personopplysninger, som du oppgir når du sender inn ditt refusjonskrav, vil bli behandlet i en database kun med det formål å administrere denne pengene tilbake-garantien. Informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet formål enn det som er angitt i disse “vilkår og betingelser” eller som separat godtatt av deg. Dine personopplysninger vil bli delt med tredjeparter, nærmere bestemt Get Savvy Marketing Ltd (adresse: 15 - 17 High Court Lane, The Calls, Leeds, LS2 7EU) og Halo Promo Risk SA (PTY) Ltd (adresse: 184 Shepherds Bush Road, London, W6 7NL) kun for formålet angitt i disse vilkår og betingelser. Dine personopplysninger vil til enhver tid holdes konfidensielle og i samsvar med EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning). Du kan be om tilgang til dine personopplysninger, eller få utbedret eventuelle feil og unøyaktigheter, ved å sende en e-post til med-info@its.jnj.com. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, men da vil du ikke lenger kunne delta i denne kampanjen.
 23. Alle instruksjoner utgjør en del av vilkårene og betingelsene.
 24. Arrangør: JNTL Consumer Health (Norway)
 25. Gateadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norge